تصاویر/ بارش سنگین برف در یاسوج
تصاویر/ بارش سنگین برف در یاسوج

  عکاس: مرضیه جوشن

 

عکاس: مرضیه جوشن

  • منبع خبر : سفیر یاسوج