دکتر محمد غلام نژاد به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج منصوب شد.+حکم
دکتر محمد غلام نژاد به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج منصوب شد.+حکم
دکتر عین اللهی وزیر بهداشت،درمان وآموزش پزشکی طی حکمی،دکتر محمد غلام نژاد را به عنوان "رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم کهگیلویه وبویراحمد" منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری سفیر یاسوج،دکتر محمد غلام نژاد در ۳٠ بهمن ۱۴٠٠ توسط دکتر عین اللهی وزیر بهداشت به عنوان “سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه وبویراحمد” منصوب شده بود.

  • نویسنده : علی پاک
  • منبع خبر : سفیر یاسوج