راه اندازی بیمارستان نرگسی گچساران تاپایان خردادماه امسال
راه اندازی بیمارستان نرگسی گچساران تاپایان خردادماه امسال

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در بازدید امروز به گچساران تاکید کرد؛بیمارستان نرگسی گچساران تا پایان خرداد ماه راه اندازی می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج؛ دکتر محمد غلام نژاد به همراه اعضای هئیت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان از بیمارستان های بی بی حکیمه(س)،شهید رجایی و نرگسی گچساران بازدیدو مشکلات ومسائل این بیمارستان ها را برسی کردند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان سپس دستور داد جلسه هیئت رئیسه در گچساران تشکیل ومشکلات درمانی این شهرستان بررسی شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه بیمارستان نرگسی باید تا پایان خرداد ماه راه اندازی شود اظهار کرد: با راه اندازی بیمارستان نرگسی، کماکان عملکرد بیمارستان شهید رجایی به قوت خود باقی است وتعداد تخت در گچساران کم نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: ما در ابتدا بخش های اولیه از جمله اورژانس، آزمایشگاه، رادیولوژی و بخش هایی که فوریت بیشتری دارند را برای بیمارستان نرگسی راه اندازی و فعال نموده، پزشکان عمومی و داخلی خود را مستقر و سپس برحسب نیازشهرستان سایر بخش های تخصصی را نیز فعال خواهیم نمود.

دکتر محمد غلام نژاد ابراز داشت: در شهرستان گچساران تعداد تخت ها به نسبت جمعیت وضعیت خوبی دارد و خوشبختانه به سبب وجود بیمارستان های شرکت نفت، بی بی حکیمه، شهید رجایی و نرگسی با کمبود تخت مواجه نیستیم که این خود می تواند زمینه ساز فضا های آموزشی در آینده باشد.

 

  • نویسنده : علی پاک
  • منبع خبر : سفیر یاسوج