رفع تصرف۱۵۴هکتار زمین اراضی ملی از دست سودجویان زمین خوار
رفع تصرف۱۵۴هکتار زمین اراضی ملی از دست سودجویان زمین خوار

مدیرکل منابع طبیعی گفت: مبارزه با زمین خواری و رفع تصرف منابع ملی از سودجویان از رویکرد های مهم این اداره کل بوده که حدود ۱۵۴هکتار زمین رفع تصرف شده است.

به گزارش پایگاه خبری سفیر یاسوج،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره اجرای برنامه های فرهنگی در هفته منابع طبیعی، اظهار کرد: درختکاری امروز به عنوان یک الگو فرهنگی بین مردم نهادینه شده است.

غلام حسین حکمیتان اصل افزود: رسانه ها در فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی نقش مهمی دارد.
وی تصریح کرد: قطع درختان، آتش سوزی جنگل ها و کوچ زود رأس از مهم ترین مشکلات حوزه منابع طبیعی استان بوده که نیازمند فرهنگ سازی در جامعه است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: حفاظت مشارکتی یکی از راهکارهای اساسی برای حفظ منابع طبیعی در نقاط مختلف استان است.

وی ادامه داد: دو هزار ۴۳۳هکتار زمین که برای اجرای طرح واگذار شده بود قرار داد آنها فسخ شده است.