دلایل واهی برخی ادارات در عدم تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر/ سردرگمی ایثارگران در سایه ترک فعل مدیران
دلایل واهی برخی ادارات در عدم تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر/ سردرگمی ایثارگران در سایه ترک فعل مدیران

تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در نهادهای دولتی و عمومی، نص صریح قانون است؛ براساس آن همه ایثارگران نهادها باید تا قبل از پایان سال، تبدیل وضیت شده و رسمی شوند. اما از زمان ابلاغ قانون و دستورالعمل اجرایی آن تاکنون برخی از دستگاه‌ها به بهانه‌های مختلف در اجرای این قانون تعلل می‌کنند. به گزارش پایگاه […]

تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در نهادهای دولتی و عمومی، نص صریح قانون است؛ براساس آن همه ایثارگران نهادها باید تا قبل از پایان سال، تبدیل وضیت شده و رسمی شوند. اما از زمان ابلاغ قانون و دستورالعمل اجرایی آن تاکنون برخی از دستگاه‌ها به بهانه‌های مختلف در اجرای این قانون تعلل می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری سفیر یاسوج به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا در قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب شده است که، در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آن‌ها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بند‌های (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام کنند.

همان طور که در قانون مذکور گفته شد تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در نهادهای دولتی و عمومی، نص صریح قانون است؛ براساس آن همه ایثارگران نهادها باید تا قبل از پایان سال، تبدیل وضیت شده و رسمی شوند.

اما از زمان ابلاغ قانون و دستورالعمل اجرایی آن تاکنون برخی از دستگاه‌ها  اجرایی استان به بهانه‌های مختلف از اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی تعلل می‌کنند در حالی که قوانین در این زمینه بسیار روشن است. چون بر اساس مصوب مجلس شورای اسلامی و منابع و اعتبارات مالی مورد نیاز اجرای آن مشخص شده است.