نقاط مختلف شهر یاسوج امروز شاهد مانور حضور هواداران کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان‌های بویراحمد و دنا بود.

نقاط مختلف شهر یاسوج امروز شاهد مانور حضور هواداران کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان‌های بویراحمد و دنا بود.