یک کهگیلویه و بویراحمدی رئیس پست بانک منطقه یک تهران شد
یک کهگیلویه و بویراحمدی رئیس پست بانک منطقه یک تهران شد

یک کهگیلویه و بویراحمدی رئیس پست بانک منطقه یک تهران شد.

به گزارش پایگاه خبری سفیر یاسوج،یک کهگیلویه و بویراحمد ی به عنوان رئیس پست بانک غرب تهران (منطقه یک) منصوب شد.

بر پایه این گزارش،داوود کریمی از فرزندان شایسته استان کهگیلویه و بویراحمد که در این سمت منصوب شده است.

وی قبل از این مدیر امور شعب پست بانک کهگیلویه و بویراحمد بوده است.