رئیس جدید سازمان بازرسی استان منصوب شد
رئیس جدید سازمان بازرسی استان منصوب شد

با حکم رییس سازمان بازرسی کشور رییس سازمان بازرسی استان تغییر کرد .

با حکم رییس سازمان بازرسی کشور رییس سازمان بازرسی استان تغییر کرد.

به گزارش پایگاه خبری سفیر یاسوج، حجت السلام حسن درویشیان با صدور حکمی نواب دانشی را بسمت رییس سازمان بازرسی استان منصوب کرد.

پیش از این حکم غلامحسن کرمی عهده دار ریاست سازمان بازرسی استان بود.

کرمی برای حضور در انتخابات مجلس شورای در حوزه استان بوشهر کاندیدای شد.