اعضای هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی درشهرستان دنا مشخص شد+اسامی
اعضای هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی درشهرستان دنا مشخص شد+اسامی

عضای هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی درشهرستان دنا مشخص شد.

اعضای هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی درشهرستان دنا مشخص شد.
به گزارش پایگاه خبری سفیر یاسوج از مرکز کهگیلویه وبویراحمد،اعضای هیات اجرایی انتخابات در شهرستان دنا به شرح ذیل است:
دکترمجاهد۱۹
ناصررهامی۱۷
ابراهیم ریاضی۱۶
حاج آقایعقوبی۱۶
دکترتوکل۱۶
فرهادناصری۱۶
حیات شرفی۱۵
برجسته پور۱۴