مدیرعامل ایرنا کشور در یاسوج: ایرنا رسانه دولت و ملت است
مدیرعامل ایرنا کشور در یاسوج: ایرنا رسانه دولت و ملت است

مدیرعامل خبرگزاری ایرنا کشور در نشست هم اندیشی با خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه ایرنا یک رسانه رسمی است گفت:خبرگزاری ایرنا رسانه دولت و ملت است. سید ضیاء هاشمی با بیان اینکه ایرنا رسانه دولت است نه روابط عمومی دستگاه اظهار کرد:رسانه ایرنا نسبت به چالش ها و مشکلات مردم بی تفاوت […]

مدیرعامل خبرگزاری ایرنا کشور در نشست هم اندیشی با خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه ایرنا یک رسانه رسمی است گفت:خبرگزاری ایرنا رسانه دولت و ملت است.
سید ضیاء هاشمی با بیان اینکه ایرنا رسانه دولت است نه روابط عمومی دستگاه اظهار کرد:رسانه ایرنا نسبت به چالش ها و مشکلات مردم بی تفاوت نیست.
وی با اشاره به اینکه ایرنا کنار همه رسانه های کشور برای توسعه کشور گام بر می دارد تصریح کرد:ایرنا رقیب هیچ رسانه ای در کشور نیست.
مدیرعامل خبرگزاری ایرنا از همکاری برای برگزاری دوره های آموزشی برای خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد خبرداد وگفت:استانداری و اداره کل ارشاد اسلامی باید در زمینه همکاری لازم را داشته باشد.
وی با اشاره به رابطه خبرگزاری ایرنا با مردم گفت:رویکرد ایرنا درج اخبار تحقیقی و تحلیلی است.