آزمونی سخت برای کلانتری
آزمونی سخت برای کلانتری

آزمونی سخت برای کلانتری وقتی نام کلانتری به میان می آید بی واسطه بیاد عیسی کلانتری می افتم که بسیار سخت کوش ومطیع رهبری وپای ثابت نظام بود و در تصمیم گیری هر آنچه به نفع مردم ونظام بود انجام می داد. گمان دارم که کلانتری استان ما هم کم از عیسی کلانتری نباشد وانشاله […]

آزمونی سخت برای کلانتری
وقتی نام کلانتری به میان می آید بی واسطه بیاد عیسی کلانتری می افتم که بسیار سخت کوش ومطیع رهبری وپای ثابت نظام بود و در تصمیم گیری هر آنچه به نفع مردم ونظام بود انجام می داد.
گمان دارم که کلانتری استان ما هم کم از عیسی کلانتری نباشد وانشاله که مردم وبخصوص اهالی فرهنگ استان را نا امید نخواهد کرد.
دکتر کاظمی جو از جمله افرادی است که بعد از انقلاب صاحب تصدی شده است و خوشبختانه کارنامه درخشانی نیز از خود بجای گذاشته است ، وی حامی دولت روحانی واز سادات جلیل القدر است که پای محکم نظام هستند.
ورود کاظمی به عرصه فرهنگ همه ی سیاست بازی هارا بهم ریخت ویکباره تمام هنرمندان وفرهیخته گان وصاحبان فرهنگ با یک نگاه دیده شدند و آن نگاه هر که شایسته تر محترم تر است و شایستگی جای خودرا به بایستگی نداد ، اینگونه نبود که سفارش شده ها بجای فرهیخته ها بنشینند همان روالی که متاسفانه سالیان سال است استان ما به آن آلوده شده و انگار قرار نیست دست از سر اهالی فرهنگ و هنر بردارد.
جناب کلانتری شما آزمونی بسیار مهم وتاثیر گذار را در پیش روی دارید که کوچکترین مسامحه دیدگاه سیاسی شمارا متمایل به فلان شخص ویا بهمان شخص نشان خواهد داد ، چرا که اینروزها چانه زنی بر سر منسب مدیرکلی فرهنگ وارشاد اسلامی بسیار گرم است و هر کس با توجه به قدرتی که دارد سعی میکند گزینه مورد نظر خودرا بر این منصب بنشاند تا سبد آرای آینده خویش را کمی پرتر نماید و این شمارا در انتخاب وهمراهی مدیرکل ارشاد بسیار محتاط می کند و اگر خدای ناکرده تصمیمی اتخاذ شود که قاطبه فرهنگی های استان شائبه حمایت از کسی در آن دیده شود دیگر نمی شود گفت استاندار بدون تمایل به این و یا آن تصمیم گرفته است.
انشاله که هر اتفاقی قرار است رخ دهد به نفع هنرمندان واهالی فرهنگ باشد و نه دلخوشی فلان فرد سیاسی صاحب نام ویا صاحب قدرت بلکه آن اتفاق نشان دهنده حمایت از اهالی فرهنگ و هنر باشد.
به امید روزهای بهتر فرهنگی و هنری استان مان.
سید قربانعلی موسوی شیرازی روزنامه نگار و فعال فرهنگی رسانه ایی چرام