تقدیر از پزشکان بیمارستان شهید بهشتی یاسوج با حضور استاندار کهگیلویه وبویراحمد
تقدیر از پزشکان بیمارستان شهید بهشتی یاسوج با حضور استاندار کهگیلویه وبویراحمد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و معاون درمان دانشگاه از پزشکان بیمارستان های یاسوج با حضور استاندار به مناسبت روز پزشک تقدیر کردند. به گزارش پایگاه خبری سفیر یاسوج از مرکز کهگیلویه وبویراحمد، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و معاون درمان دانشگاه با همراهی مدیران ستادی معاونت درمان به مناسبت روز پزشک با حضور در بیمارستان های شهر […]

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و معاون درمان دانشگاه از پزشکان بیمارستان های یاسوج با حضور استاندار به مناسبت روز پزشک تقدیر کردند.

به گزارش پایگاه خبری سفیر یاسوج از مرکز کهگیلویه وبویراحمد، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و معاون درمان دانشگاه با همراهی مدیران ستادی معاونت درمان به مناسبت روز پزشک با حضور در بیمارستان های شهر یاسوج از زحمات پزشکان این مراکز با اهداء گل قدر دانی نمود.

تقدیر از پزشکان بیمارستان شهید بهشتی یاسوج با حضور استاندار کهگیلویه وبویراحمد صورت گرفت.

چند خبر از دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد
چند خبر از دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد
چند خبر از دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد
چند خبر از دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد
چند خبر از دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد
چند خبر از دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد
چند خبر از دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد