شهردار یاسوج:                 نصب دوربین‌های پایش و ارتقای کنترلهای ترافیکی یاسوج تحقق می یابد
شهردار یاسوج:                 نصب دوربین‌های پایش و ارتقای کنترلهای ترافیکی یاسوج تحقق می یابد

مقدم افزود: بر اساس مصوبات شورای ترافیک سرعت کاهها ایجاد می شوند و این امر از مطالبات و درخواستهای شهروندان استشهردار یاسوج گفت: در آینده‌ای نزدیک نصب دوربین‌های پایش و ارتقای کنترلهای ترافیکی و بهبود وضعیت امنیت شهری تحقق می یابد.

به گزارش پایگاه خبری سفیر یاسوج ، نستهن مقدم جمع خبرنگاران افزود: برنامه های متعدد کوتاه مدت و بلند مدت ترافیکی در شهر یاسوج در راستای ارائه خدمات ترافیکی مناسب به شهروندان، در حال اجرا است.

وی اصلاح هندسی میادین و تقاطع های شهری بر اساس مصوبات شورای ترافیک، رنگ آمیزی سرعت کاههای شهر یاسوج و عملیات اصلاح هندسی در میدان انقلاب شهر یاسوج را از جمله این برنامه ها عنوان کرد.

مقدم افزود: بر اساس مصوبات شورای ترافیک سرعت کاهها ایجاد می شوند و این امر از مطالبات و درخواستهای شهروندان است.

وی با بیان اینکه شهرداری بر اساس ضروت مکلف به اجرای این امور است، گفت: همچنین در راستای افزایش زاویه دید و همچنین زیباسازی نمای بصری شهر، عملیات رنگ آمیزی سرعتکاههای معابر و خط کشی معابر انجام می شود.

مقدم با اشاره به طرح جامع ترافیک شهر یاسوج افزود: مطالعات طرح جامع ترافیک شهر یاسوج از سال گذشته آغاز شده و برای تصویب نهایی در نیمه دوم سال جاری به شورای ترافیک ارسال خواهد شد.

وی تصریح کرد: مشکلات ترافیکی شهر یاسوج با اجرای این طرح، در یک دوره پانزده تا هجده سال، مرتفع می شود.

مقدم افزود: ایجاد سامانه پایش تصویری از برنامه های در دست اقدام شهرداری یاسوج است و تا اجرای این امر و در شرایط فعلی باید سرعت کاهها ایجاد شوند.