یک حقوقدان کاندیدای انتخابات مجلس در بویراحمد ودنا می شود
یک حقوقدان کاندیدای انتخابات مجلس در بویراحمد ودنا می شود

این روزها فعالیت های انتخاباتی در حوزه بویراحمد و دنا رنگ و بوی جدی به خود گرفته و زمزمه افراد زیادی برای کاندیداتوری به گوش می رسد .

این روزها فعالیت های انتخاباتی در حوزه بویراحمد و دنا رنگ و بوی جدی به خود گرفته و زمزمه افراد زیادی برای کاندیداتوری به گوش می رسد .
به گزارش پایگاه خبری سفیر یاسوج از مرکز کهگیلویه وبویراحمد ،خبرها حاکی از آن است که در حوزه بویراحمد و دنا افراد جدیدی پیگیر ورود به عرصه انتخابات مجلس است.
براساس این گزارش علاوه بر فعالیت نامزدهای دوره پیشین مجلس در حوزه بویراحمد و دنا سعید افراشته به جمع کاندیداها افزوده شده است.
سعید افراشته از اساتید دانشگاه دارای تحصیلات حوزوی اتمام مکاسب ودکترای دانشگاه حقوق است.


وی از کارکنان اتاق اصناف مر کز استان است که چند سالی مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان را برعهده دارد.
سعید افراشته متولد ۱۳۵۷ و از چهرهای میانه رو محسوب می شود.