طی حکمی صورت گرفت:قائم مقام امور شعب بانک صادارت استان منصوب شد
طی حکمی صورت گرفت:قائم مقام امور شعب بانک صادارت استان منصوب شد

طی حکمی از سوی حجت اله صیدی مدیرعامل بانک صادرات ، قائم مقام امور شعب بانک صادارت کهگیلویه وبویراحمد منصوب شد.

طی حکمی از سوی حجت اله صیدی مدیرعامل بانک صادرات ، قائم مقام امور شعب بانک صادارت  کهگیلویه وبویراحمد منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری سفیر یاسوج از مرکز کهگیلویه وبویراحمد،طی این حکم جلیل رهنما سی سخت به عنوان عضو هیات مدیره و قائم مقام امور شعب بانک صادارت کهگیلویه وبویراحمد منصوب شد.

رهنما دارای کارشناسی مدیریت علوم بانکی از دانشکده علوم بانکی بانک مرکزی (تهران ) وکارشناسی ارشد مدیریت است.

 وی یکی از کارشناسان باتجربه وخبره عرصه بانکداری در استان کهگیلویه وبویر احمد است که سابقه ریس شعبه ،معاون حوزه ،رئیس حوزه بانک صادارت استان را در کارنامه مدیریت خود دارد.